UMĚNÍ

Tanec

27. října 2007 v 10:19
Pro dávné Egypťany byl tanec základní součástí jejich kultury.

Hudba

27. října 2007 v 9:50
Hudba byla důležitou složkou každodenního života, úzce spojena s rituálními obřady. Z různých vyobrazení a dochovalých památek známe některé hudební nástroje, kterými Egypťané doprovázeli různé písně...

Co znamenaly barvy ?

7. října 2007 v 10:07
Symbolika barev ve starém Egyptě :
Ve starém Egyptě se nezobrazovalo reálně, ale egyptská malba představovalo něco jako ideální svět. Malba měla mnohdy náboženský charakter a vyjadřovala určitý zaměr.

Malířství

6. října 2007 v 15:38
Malířství v Egyptě zdomácnělo už na počátku dějin a jen nedostatek informací o této vzdálené době nám brání popsat všechnu rozmanitost podkladů, na nichž se malba uplatňovala. Je však jisté, že to nebyla jen keramika a zděná stěna hrobu: turínské muzeum má ve svých sbírkách útržky lněného plátna z nekropole v Gebelénu s neobyčejně vtipnými postavičkami tanečnic, veslařů a lovců. Bližší pohled odhalí také oranty vzhlížející bezpochyby k nějakému božstvu, jež dává zemi život, přináší světlo, zajišťuje obyvatelstvu budoucnost. Tušíme zde onoho boha ovládající celý tento obrazný svět, který je výrazem pohřebních obřadů svědčících o touze po nesmrtelnosti.
 
 

Reklama