SPOLEČNOST

Lékaři

28. prosince 2007 v 20:59
Lékaři se vzdělávali v chrámových školách, kde se důkladně připravovali na své povolání. Před uvedením do reálné praxe museli absolvovat povinnou studijní praxi a studium bylo završené zkouškou praktických a teoretických poznatků získaných během studií. Lékař neskládal zkoušku jen z vědomostí o lidském těle, ale i z léčebných postupů nebo z přípravy léků a léčiv.

Armáda

10. listopadu 2007 v 10:07
Egypťané byli založením spíš rolníci než válečníci, ale aby uchránili sklizeň v deltě před výboji asijských národů nebo před Libyjci na západě, museli brzy vytvořit vlastní armádu, která se postupně stala zcela profesionální.

Řemeslníci

10. listopadu 2007 v 10:01
Na rozkaz vezíra (faraonem pověřeného správce země) se pracovní síla vybírala mezi venkovským obyvatelstvem, které podle systému povinných robot mohlo být kdykoli povoláno k velkým veřejným pracím.

Zemědělci

10. listopadu 2007 v 9:47
Další společenskou skupinou ve starověkém Egyptě byli svodní ale chudí lidé. Byli to zejména zemědělci a řemeslníci. V tomto článku je popis, jak asi vypadalo zemědělství a práce zemědělců.

Služebné

14. října 2007 v 11:24
Služebné sice nebyly svobodné ženy, jejich postavení ale bylo nesrovnatelně lepší než postavení otroků ve starém Římě. Služebnými se stávaly především cizinky - válečné zajatkyně nebo chudé ženy, které než aby žily v chudobě, raději se prodaly Egypťanům. Jejich statut se předával z generace na generaci. Neměly však zvlášť krutý osud a někdy se stávalo, že byly dokonce propuštěny a mohly začít žít svobodně.

Sluhové a otroci

28. září 2007 v 11:16
Mezi otroky a sluhy nebyl příliš velký rozdíl. Sluhové mohli samozřejmě ze služby u svého pána odejít, kterážto svoboda otrokům dopřána nebyla. Nicméně se stávalo, že byli otroci propuštěni z otroctví a naopak svobodní sluhové museli sami sebe prodávat do otroctví, aby unikli životu v bídě. Otrokům ani sluhům rozhodně nebylo co závidět.
 
 

Reklama