× Pyramidy

Abúsír

29. března 2008 v 16:01
Téměř všichni panovníci 5. dynastie si své pyramidy postavili na jih od Gízy, na místě dnes známém jako Abúsír, ležícím mezi Gízou a Sakkárou. Vybudováno tam bylo čtrnáct pyramid.

Dahšúr

29. února 2008 v 16:46
Dahšúr , Lomená pyramida a Červená pyramida
Asi 10 km na jih od Sakkáry se rozkládá Dahšúr, rozsáhlé pohřebiště, na němž bylo postaveno pět pyramid. Tři z nich - pyramida Amenemheta II., Senusreta III. a Amenemheta III. - pocházejí z období Střední říše. Jsou ve velmi zuboženém stavu a nejsou přístupny návštěvníkům, i když jejich podzemní prostory patří k nejpozoruhodnějším. Další dvě pyramidy, mistrovská díla stavitelů Staré říše, dal zbudovat faraon Snofru → Červená a Lomená pyramida.

Menkaureova pyramida

12. ledna 2008 v 9:17
Menkaureova pyramida je nejmenší pyramida ze tří známých pyramid v Gíze ( Cheopsova a Rachefova ). Její jméno v překladu znamená Božský je Menkaure. V době jejího vzniku už byla egyptská říše pravděpodobně oslabena, ale není známo, kvůli čemu se tak stalo.

Rachefova pyramida

8. listopadu 2007 v 20:43
Rachefova pyramida je druhá největší pyramida v Egyptě i v Gíze.

Cheopsova pyramida

4. listopadu 2007 v 10:52
Začnu v Gíze,tou největší pyramidou: CHEOPSOVA PYRAMIDA

Obecně o pyramidách

28. září 2007 v 10:57
Pyramidy jsou to stavby nikoli z prvního, nýbrž z dosti pokročilého stadia vývoje egyptské společnosti. Monumentální architektura nevzniká nikdy "na začátku nějaké kultury". Výstavba takových děl vyžaduje staletí zkušeností, využívání a překonávání tradic, vytváření předpokladů ekonomických, technických, organizačních, ideologických.
 
 

Reklama