× Prastaré období

Džer

29. prosince 2007 v 16:10
Džer byl egyptským faraonem 1. dynastie. Vládl přibližně v letech 2999/2949-2952/2902 př. n. l. Je to první faraon, u nějž známe zlaté jméno (Zlatý Hor).

Menes

29. září 2007 v 15:02
Meni (nebo též řecky Menés) byl egyptský mytický Faraon, který žil zhruba kolem roku 3 000 př.n.l. Podle egyptských mýtů byl Egypt rozdělen na dvě království, Horní a Dolní, a byl to až hornoegyptský král Meni, kdo sjednotil obě země pod jednu vládu.
 
 

Reklama