× Písmo

Papyrus

28. prosince 2007 v 21:33
Kromě toho, že texty byly tesány do kamene, malovány na štuk, či ryty do střepů, byl hlavním úředním materiálem papyrus (název pro rostlinu - Cyperus papyrus L. i pro výrobek na psaní je stejný). Toto latinské slovo, z kterého vznikl i náš papír, pochází z řeckého papyros (papuros). V staroegyptštině se nazýval cófy. Později se snad nazýval papuro (patřící králi). Papyrus je rostlina dosahující výšky až 6 metrů, která hojně rostla v klidných zátočinách Nilu.

Jak číst?

28. prosince 2007 v 21:18
Narozdíl od hieratického a démotického písma, které se psaly pouze zprava do leva, hieroglyfy se mohly psát zprava doleva nebo zleva doprava. Jak hieroglyfy, tak ranné hieratické písmo se mohlo psán do řádků nebo ve sloupcích. Ale během svého vývoje se hieratické písmo ustálilo v psaní do řádek, zatímco hieroglyfy se stále psaly oběma způsoby.

Porovnání písem

17. listopadu 2007 v 9:11

Démotické písmo

4. listopadu 2007 v 10:29
Démotické písmo se začalo používat během 25./26. dynastie.

Hieratické písmo

27. října 2007 v 9:41
Hieratické písmo vzniklo adaptací hieroglyfů, přičemž hieroglyfické znaky byly zjednodušeny, aby umožnily rychlejší psaní pro administrativní a obchodní potřeby.

Hieroglyfy

6. října 2007 v 15:09
Egyptské hieroglyfy je písmo, které bylo v Egyptě nejdéle používané a je nejstarší. První hieroglyfy se objevují ve formě krátkých hesel na kamenech a střepech. Pocházejí z doby Předdynastické, to je období přibližně 3000 let př. n. l.
 
 

Reklama