× Ostatní památky

Kniha mrtvých

12. ledna 2008 v 10:03
Konec druhého přechodného období znamenal pokračující demokratizaci posmrtného života, v té době se objevila sbírka téměř 200 zaklínadel. Tato sbírka je dnes známa jako Kniha mrtvých, ale starověcí Egypťané ji znali pod názvem "Formule pro vycházení ze dne". Tyto pohřební texty začaly provázet v hrobkách více lidí než Texty pyramid (pouze výsada faraonů) nebo Texty rakví, protože byly dostupné komukoliv, kdo si mohl dovolit získat jejich opis. Texty byly vlastně edistovanou a doplněnou verzí Textu rakví, které se ukládaly do hrobů zámožných lidí až do Řecko-Římského období.

Rossettská deska

13. října 2007 v 13:54
Rosettská deska byla nalezena v roce 1799 při zákopnických pracích poblíž města Rosetty u Nilu. Je to deska z černého bazaltu, podobající se svými rozměry desce kuchyňského stolu, avšak asi 30 cm silná. Šťastnou náhodou byli nálezu přítomni nějací důstojníci. Když na desce uviděli tři dlouhé nápisy napsané třemi rozličnými písmy, uvědomili si, že deska není bezcenná, a poslali ji do Káhiry. Deska pak několikrát změnila majitele, až se nakonec dostala v dobrém stavu do Britského muzea v Londýně. Ještě předtím však dal generální štáb povolat z Paříže dva odborníky, občany Marcella a Galanda, aby sňali z desky kartáčové otisky nápisů. Několik otisků se tak dostalo do Paříže.
 
 

Reklama