EGYPTŠTÍ BOHOVÉ

Bohove - shrnutí (A-K)

7. června 2008 v 21:02
Egyptší bohové - velmi zajímevé téma! O několika nejvýznamějších bozích tu již jsou obsáhlejší články, ale těch bohů je opravdu hodně, proto jsem udělala tento článek, kde najde i ty méně známé bohy podle abecedy a k nim ty nejdůležitěší informace. Informace jsem čerpala hlevně z faraon.wz.cz → díky :-)

Bohove - shrnutí (M-V)

7. června 2008 v 21:02
Pokračování k tomuto článku
Maat - Bohyně pravdy a spravedlnosti, zákonnosti, práva a celého společenského řádu. Jejím jménem se vykonávala státní a soudní moc. Zobrazována byla jako žena se pštrosím perem na hlavě.

Thovt

27. dubna 2008 v 9:42
Thovt byl bůh moudrosti a učenosti nebo také písma a řeči. Thovt, někdy označován jako Thot (z řečtiny), byl také bohem lékařství i kouzelnictví ztělesněný v podobě ibise nebo paviána.

Sutech

16. března 2008 v 9:26
Sutech je bůh zla, války, bouře a pouště, ztělesňuje také hněv a žárlivost. Bylo to bratr a vrah Usira.

Re

9. března 2008 v 10:47
Re (v překladu prostě Slunce, v jiných jazycích obvykle přepisováno jako Ra) je nejvyšším ze staroegyptských bohů Slunce. Byl to jeden z nejvyšších a nejstarších bohů. Byl považován (stejně jako někteří další bohové) za stvořitele a vládce nebes a světa. Jeho ohnivé oko je nejen vševědoucí, ale může také vysílat různá poselství. V podstatě vede Ra skutečně jednotvárný život - den co den putuje ve své velké sluneční bárce přes nebeský oceán. Nejen egyptští bohové, ale i králové usilovali o to, aby se po smrti mohli v Reově bárce plavit, i kdyby to mělo být jen v úloze písaře nebo veslaře.

Ptah

1. března 2008 v 14:46
Ptah byl halvním božstvem Memfidy, byl uctíván jako součást triády spolu se svou manželkou, lví bohyní Sachmet a bohem lotosu Nefertemem. Později byl za Ptahova syna považován zbožštělý architekt Imhotep. Jako hlavní bůh stvořitel byl Ptah považován za ochránce řemeslníků, proto byl důležitou postavou v Dér el- Medíně, vesnici řemeslníků, kteřístavěli hrobky v Údolí králů. V Memfidě měl největší kněz Ptahova kultu titul "Velký dozorce řemeslníků".

Usir ( Osiris )

24. února 2008 v 10:18
Egyptský bůh Usir, též Osiris, nejčastěji zpodobňován s korunou, žezlem a důtkami. Symbolizoval nevyčerpatelnost přírody. V pozdní rozvinuté podobě svého kultu je bohem plodnosti, úrody a současně bohem zemřelých - vzkříšeným vítězem nad smrtí a králem podsvětní říše, kde mohou zemřelí žít věčným životem.
Usir byl podle víry dávných Egypťanů synem bohyně nebes Nut a boha země Geba, a vnukem boha vzduchu Šova a Tefnut, bohyně vlhkosti. Jeho sourozenci se naopak stali bůh Sutech, bohyně Nefthys a bohyně Ísis, jež byla současně i jeho manželkou.

Horus

10. února 2008 v 17:46
Jeden z nejdůležitějších a nejstarších bohů Egypta. Hor, též Horus byl bůh nebes. Jeho otcem byl Usir a matkou Eset. Byl zobrazován jako muž se sokolí hlavou nebo jako sokol.

Hathor

11. ledna 2008 v 17:25
Hathor, bohyně nebe, byla spojována s láskou, radostí, plodností, sexualitou, hudbou, tancem a alkoholem. Byla ochránkyně žen a zemřelých, pomáhala při porodu a výchově dětí.

Eset ( Isis )

16. prosince 2007 v 10:13
Isis patřila mezi nejvýznamnější bohyně starého Egypta.

Bastet

16. prosince 2007 v 10:00
Bohyně Bastet byla ztělesnění rafinované ženskosti. Tak jako u každé ženy či kočky, v jejíž podobě bývala zobrazována, i u Bastet se za jejím klidem skrýval netušený temperament, který ji mohl změnit v obávané stvoření. Byla považována za ochránkyni lidstva.

Anat

27. října 2007 v 10:43
Bohyně války Anat měla chránit faraona v bitvě.

Aton

27. října 2007 v 10:39
Aton byl bůh slunce a Slunce samotné. Za vlády Achnatona se Aton stal jediným bohem egypta a došlo tak k zavedení monoteizmu namísto mnohobožství.

Amset

6. října 2007 v 15:56
Jeden ze čtyř synů boha Hora,ochránce pozůstatků zemřelých

Anubis

29. září 2007 v 16:26
Anubis byl egyptský bůh mumifikace a pohřebišť uctívaný v podobě černého šakala. Díky tomu, jaký význam Egypťané přikládali mumifikaci a balzamování, patřil Anubis mezi nejdůležitější bohy. Anúbis je latinské označení, často se také setkáváme s názvem "Anup" nebo "Anúbis".

Amon

1. září 2007 v 10:50
Jeden z nejvyšších bohů, později i nejvyšší.
 
 

Reklama
Reklama